Danışma Kurulu

Av.Serkan ALAKAN
Adem SOLAK
Prof.Dr.Zahir KIZMAZ
Doç.Dr.Vahap ÖZPOLAT
Doç.Dr.Zihni MEREY
Doç.Dr.Suvat PARİN