Misyon

Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin başlıca görevi, kişiler arasındaki anlaşmazlık teşkil edecek problemlerin çözümüne yönelik disiplinler arası bakış açısıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçların uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

Vizyon

Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin vizyonu, ülkemizin manevi gelişmesine engel teşkil eden problemleri çözmeye yönelik olarak kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütülmekte olan projelere katılmak suretiyle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.