Kalite Belgeleri

Prosedürler ve Talimatlar

Iğdır Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

 

Kalite El Kitabı

 

Iğdır Üniversitesi Değişiklik Yönetimi Talimatı 

 

Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Tarafların Belirlenmesi Prosedürü

 

Risk ve Fırsatların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Prosedürü

 

Dokümante Edilmiş Bilgilerin Yönetimi Prosedürü

 

Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü

 

Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedürü
Tasarım Geliştirme İzleme Prosedürü

Kalite Belgeleri

Süreç Etkileşim Şeması

 

Uygunsuzluk Takip Formu

 

İyileştirici /Düzeltici Faaliyet Formu

 

Risk Değerlendirme Tablosu

 

Düzeltici-İyileştirici Faaliyet Takip Listesi

 

Değişiklik İzleme Tablosu

 

Doküman Toplama Formu

Amaç Hedef Planı

İletişim Süreci 

Güncel Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listesi