Misyon & Vizyon

person holding white heart paper

Vizyon

​ Toplumsal barışın sağlanması ve sürdürülmesi için etkin çözüm stratejilerinin geliştirilmesi ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesini amaçlarız.

people holding shoulders sitting on wall

Misyon

Merkezimiz, toplumsal barışın güçlenmesine, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler.

silhouette of person standing on rock during sunset

Hedefler

  1. Toplumsal barışın güçlenmesi ve çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine katkı sağlamak.
  2. Kültürel çeşitliliği desteklemek ve farklı kültürel gruplar arasında anlayışı artırmak.
  3. Birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek için eğitim ve farkındalık programları düzenlemek.
  4. Anlaşmazlık çözümü, toplumsal uyum ve kültürel çeşitlilik alanlarında araştırmalar yaparak yeni çözüm stratejileri geliştirmek.
  5. Benzer amaçları olan diğer kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve toplumsal barışı desteklemek.